Kymenlaakson Vihreät naiset vaatii, että Kymenlaaksossa huomioidaan feministinen elinvoimapolitiikka maakunta- ja kuntastrategioiden valmistelussa.

Nuoret naiset ratkaisevat alueen kehityksen suunnan. Tämän on jo usea aluekehitysasiantuntija todennut. Esimerkiksi MDI:n Eero Holstila kirjoitti jo 2017: ”Kunnan elinvoimapolitiikan painopiste tulee kääntää ihmisiin, jotka asuinpaikan valinnoillaan ratkaisevat aluekehityksen suunnan. Avainryhmä on nuoret naiset.”

Samaan aikaan tasa-arvotiedon keskuksen mukaan koulutuksen segregaatio on Suomessa erittäin jyrkkää. Myös toimialoilla on erilainen vaikutus eri sukupuolten työllistymiseen. Kymenlaaksossa lähes kaikki työllistävimmät alat ovat miesvaltaisia tai miesaloja (TEM, 24/2017, s 57). Toimenpiteissä tämä tulisi huomioida tasapainoisen kehityksen aikaansaamiseksi.

Kainuussa jo toimitaan. Naisnäkökulmaa elinvoimapolitiikkaan -pilotissa Kainuun maakuntaliitto ja Kajaanin kaupunki tarkastelevat elinkeinopoliittisia valintoja feministisestä näkökulmasta.

Elinvoimapolitiikka on rajallisten resurssien kohdentamista valittuihin kohteisiin. Se on aina valintoja. Feminismissä pyritään tunnistamaan ajatusmalleja, jotka ohjaavat näennäisen neutraalisti tehtyjä päätöksiä. Eli arvioidaan, ovatko tehdyt valinnat aidosti tasapuolisia. Elinvoimapolitiikkaa on tarkasteltava tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusnäkökulmista ja havaintojen tulee näkyä elinvoimapoliittisissa valinnoissa ja tavoitteissa.

Elinvoimapolitiikka on tekoja asukasmäärän ja työpaikkojen määrän lisäämiseksi. Sitä tehdään, jotta Kymenlaaksolla, sen kaupungeilla ja kunnilla menisi paremmin. Kymenlaaksossa nuoren väestön määrä vähenee ja erityisesti naiset muuttavat pois. Kymenlaakson Vihreät Naiset vaatii, että käännämme elinvoimapolitiikan fokusta nuoriin naisiin, mutta myös laajasti yhdenvertaisuusnäkökulmaan ja alamme tarkastella elinvoimapolitiikkaa myös feministisestä näkökulmasta.

Uusi Kymenlaakson maakuntaohjelma on valmistelussa ja Kymenlaakson kunnat päivittävät kunta- ja kaupunkistrategioitaan uudelle valtuustokaudelle. Nyt on feministisen elinvoimapolitiikan aika.

Kymenlaakson Vihreät Naiset

Lisätietoja:

Jenni Aikio
puheenjohtaja
jenni.aikio@kouvola.fi
040 940 1529

Kirjoitus on Kymenlaakson Vihreiden Naisten kevätkokouksen kannanotto. Kannanotto on julkaistu 1.6.2021 Kymenlaakson Vihreiden Naisten sivuilla.

Jaa:

Lue myös

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.