Jenni Aikio Kouvolan Hansassa järjestetyssä vaalitapahtumassa

Suomalainen hoitoala on kriisissä, eivätkä kaikki saa tarvitsemaansa hoitoa. Meidän on sekä parannettava palvelujen saavutettavuutta, kavennettava suomalaisten terveys- ja hyvinvointieroja että parannettava hoitohenkilökunnan työolosuhteita.

Ihmisten on saatava tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluita elämäntilanteestaan, iästään, tuloistaan ja asuinpaikastaan riippumatta. Julkisia sote-palveluita käyttävät pääasiassa työelämän ulkopuolella olevat ihmiset: lapset, nuoret, ikäihmiset ja työttömät.

Muita Pohjoismaita useammin Suomessa vähäosaiset ja pieni­tuloiset jäävät palvelujen ulkopuolelle. Esimerkiksi eniten terveys- ja lääkäripalveluita käyttävät hyvätuloiset, vähiten kaikkein heikoimmassa asemassa olevat.

Sote-uudistuksen tärkein tavoite oli perustason terveydenhuollon ongelmien ratkaiseminen. Tähän tavoitteeseen on tulevalla hallituskaudella päästävä. Jatkossa hoitoon on jo lain mukaankin päästävä nopeammin.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kestävyyden ja yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi on painopistettä siirrettävä ennaltaehkäisyyn.

Miten edetään:

  • Parannetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta, pysyvyyttä ja alan houkuttelevuutta parantamalla palkkausta ja työoloja useamman hallituskauden mittaisella ohjelmalla.
  • Panostetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa erityisesti ennaltaehkäisyyn. Edistetään hoitosuhteiden jatkuvuutta ja palveluiden yhteensovitusta oma tiimi -mallin avulla. Lisätään matalan kynnyksen palveluita ja jalkautuvaa työtä.
  • Velvoitetaan hyvinvointialueet takaamaan riittävä määrä pitkäaikaisia ja laadukkaita ikääntyvien hoivapaikkoja, taataan kotihoidolle riittävä rahoitus ja taataan kestävät työolot ikäihmisten hoivaa tekeville.
  • Uudistetaan lastensuojelulaki ja panostetaan erityisesti palveluihin, jotka auttavat päihteiden, rikollisuuden ja väkivaltaisuuden kanssa kamppailevia lapsia ja nuoria. 
  • Toteutetaan terapiatakuu, jonka myötä jokainen saa tarvitsemansa avun nopeasti ilman kohtuutonta jonotusta. Tehdään psykoterapeutiksi kouluttautumisesta maksutonta sekä lisätään koulutuspaikkojen määrää.
  • Korotetaan omaishoidon tukea ja kehitetään omaishoitoa siten, että omaishoitajat jaksavat työssään paremmin.
Jaa:

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *