”Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja kokousta seuraava yleisö,

Vuoden 2021 henkilöstökertomuksessa kuvataan hyvin, miten viime keväänä hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan ja miten henkilöstömme tällä hetkellä voi. Vihreä valtuustoryhmä on pääosin tyytyväinen Kouvolan kaupungin toimintaan työnantajana. 

Nostan ryhmäpuheessamme esiin henkilöstökertomuksen lisäksi myös henkilöstöstä nousseita huolia sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen huomioita, joita emme päättäjinä voi sivuuttaa.

Viime vuosina henkilöstösuunnittelun tavoitteet ovat painottuneet erityisesti henkilöstömenojen ja henkilöstön vähentämiseen. Olemme onnistuneet tiivistämään organisaatiota, mutta samalla olemme luoneet avainhenkilöongelman ja kiristäneet esihenkilötyötä mahdollisesti liikaakin.

Kiireen tuntu. Se tuntuu nousevaan esiin niin käsissämme olevasta aineistosta, mutta myös muuten saamassamme palautteessa.

Vihreä valtuustoryhmä on huolissaan, onko esihenkilöillä riittävästi resursseja tehdäkseen työnsä hyvin. Esihenkilötyöllä on suora vaikutus työtyytyväisyyteen, eikä johtaminen onnistu, ellei vuorovaikutukseen ja alaisten kohtaamiseen ole riittävästi aikaa. Uskomme, että tämä näkyy esimerkiksi kehityskeskusteluihin liittyvässä negatiivisessa palautteessa.

Myös tarkastuslautakunta huomioi arviointikertomuksessa, että organisaatiotasojen madaltaminen laajensi johtamisen työkenttää. Johtamisen merkitys korostuu erityisesti muutostilanteissa, jolloin johtamiseen ja toimintojen kehittämiseen on oltava riittävästi aikaa. 

Viime vuodet ovat olleet henkilöstölle poikkeuksellisen hankalia: Korona, säästötoimenpiteet sekä lomautukset ovat vielä tuoreina mielessä. Tuoreena mielessä ovat myös jatkuvat organisaatiomuutokset. Henkilöstökertomuksen sivulla 10 mainitaan: Kouvolan kaupungin palveluorganisaatiota on uudistettu vuosittain sote-palvelujen kuntayhtymälle siirron jälkeen. Organisaatiota uudistettiin vuosien 2019 ja 2020 alussa, joten vuonna 2021 toteutettiin jo kolmas uudistus. Kaupungin uusin organisaatio astui voimaan viime kesänä.

Maailma ympärillä on ollut ja tulee olemaankin jatkuvassa muutoksessa. Tiedämme, että hyvinvointialueen käynnistyminen muuttaa kaupungin organisaatiota vielä mm. kuraattoreiden ja koulupsykologien osalta. Toivomme kuitenkin, että mittavia organisaatiouudistuksia ei lähivuosina tarvitsisi tehdä. Myös arviointikertomuksessa nostettiin esiin organisaatiomuutokset, joiden on koettu hidastaneen toiminnan kehittämistä, ja ne ovat vaikuttaneet myös henkilöstön jaksamiseen. Tärkeintä meidän työnantajan edustajina on mahdollistaa työntekijöille työrauha.

Loppuun haluan nostaa henkilöstökertomuksesta esiin asioita, joista Vihreä valtuustoryhmä on erityisen tyytyväinen. 

Vihreä valtuustoryhmä pitää hyvänä kaikkia henkilöstökertomuksessa esitettyjä toimenpiteitä osaajien rekrytoimiseksi Kouvolaan. Tässä on nimittäin asia, johon meidän on panostettava tulevina vuosina, sillä kunta-alaa uhkaa osaajapula. Kuntarekryn tilastojen mukaan Kouvolan kaupungin työnantajasivut olivat neljänneksi kiinnostavimmat. Olemme onnistuneet tässä hyvin. 

Lisäksi ryhmämme kiittää henkilöstöhallintoa kehittämistoimenpiteistä, kuten tuntikirjausten digitalisoimisesta ja tuntipalkkaisten työntekijöiden palkanmaksun sähköistämisestä sekä korvaavan työn mahdollistamisesta. Pidämme myös erinomaisena sitä, että etätyön määrää ei enää uusien ohjeiden mukaan rajata, vaan etä- ja lähityötä on mahdollista vuorotella sen mukaisesti, mitä työtehtävät ja työn luonne edellyttävät.

Kokonaisuutena meillä menee varsin hyvin, kunhan muistamme varata riittävästi aikaa ja resursseja henkilöstölle työn tekemiseen.

Kiitos vielä viranhaltijoille henkilöstökertomuksen valmistelusta, valtavan iso kiitos koko kaupungin henkilöstölle ja hyvää kesää kaikille.”

Ryhmäpuhe on pidetty Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.6.2022 pykälässä 5: Henkilöstökertomus vuodelta 2021.

Jaa:

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *