Aluevaalien alla olen tuonut esiin teemoja, jotka koen aluevaltuuston laajasta työkentästä erityisen tärkeiksi. Kirjoitin edellisessä blogissa ajatuksiani työntekijöiden hyvinvointiin ja palveluiden saavutettavuuteen liittyen. Blogikokonaisuuden ensimmäisestä osasta löydät ajatuksiani mielenterveyspalveluihin ja ikääntyvien palveluihin liittyen. Tässä kirjoituksessa kerron vielä yhdestä teemastani, ilmastoteoista.

Hyvinvointialueen on huomioitava ilmasto- ja ympäristövaikutukset päätöksenteon kaikilla tasoilla. On tärkeää pyrkiä kunnianhimoisesti hiilineutraaliuteen koko hyvinvointialueen toiminnassa. Tässä meitä tukee Kymenlaakson maakunnan ja kunnista Kouvolan, Kotkan ja Haminan kuuluminen hiilineutraaliutta tavoittelevaan HINKU-verkostoon.

Hiilineutraaliuden saavuttamiseksi on useita keinoja. Vähäpäästöisempi hyvinvointialue saavutetaan tehokkaammalla kiertotaloudella, uusiutuvalla energialla, energiatehokkuudella ja omavaraisuudella sekä hiilensidonnalla.

Käytännössä tämä tarkoittaa hiilijalanjäljen, luonnonvarojen käytön ja ympäristövaikutusten huomioimista muun muassa hankintapäätöksissä ja ruokapalveluissa. Läpinäkyvyys ja avoimuus hankintapäätöksissä on tärkeää.

Meidän tulee tehdä päätöksiä, jotka kestävät tarkastelua vielä vuosikymmenten kuluttua. Kestävät taloudelliset ratkaisut tarkoittavat vastuullisuutta niin hyvinvointialueen asukkaita kuin luontoa ja ympäristöä kohtaan. Kun nyt suunnitellaan ja toteutetaan vaikkapa sote-palvelupiste kunnassa niin, että yhä useampi pääsee sinne julkisilla, kävellen tai pyörällä, ja rakennuksesta tehdään aidosti kestävä, palvelee toimipiste asukkaita ympäristövastuullisesti pitkälle tulevaisuuteen.

Puututaan myös luonnon monimuotoisuuden hupenemiseen maakunnassamme. Huomioidaan luonnonvarojen käyttö, uhanalaiset lajit ja vesistöt sekä nostetaan lähiluonnon ja -metsien merkitys myös hyvinvoinnin kannalta kunniaan. Luonto tukee tutkitusti ihmisten terveyttä.

Asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on tulevien hyvinvointialueiden ensisijainen tavoite. Tämä ei kuitenkaan poissulje ympäristöstä ja luonnosta huolehtimista, päinvastoin nämä tukevat toisiaan.

Ympäristön ongelmat ovat uhka hyvinvoinnille

Ympäristö ja ilmasto vaikuttavat monin tavoin ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ongelmia tulee tulevaisuudessa aiheutumaan muun muassa ilmastokriisin mukanaan tuomien sään ääri-ilmiöiden muodossa.

Sään ääri-ilmiöillä on suoria vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin esimerkiksi erilaisina helteiden tuomina vaikeuksina sekä masennuksen ja onnettomuuksien lisääntymisenä. Suomessa ilmastokriisin vaikutukset ovat vielä monia muita maita lievempiä, mutta eivät ne meitäkään ohita.

Siinä, missä näihin uhkiin tulee varautua laajasti hyvinvointialueen päätöksenteossa, on myös tarkasteltava mitä kaikkea on tehtävissä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastonmuutos ei odota ja toimenpiteitä pitää tehdä nyt. Siksi myös aluevaalit ovat ilmastovaalit.

Jaa:

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *