Jenni Aikio ja Krista Mikkonen Kouvolan kauppakeskus Hansassa

Suomi tarvitsee ennen kaikkea johdonmukaisuutta energia- ja ilmastopolitiikkaan. Elinkeinoelämä, yritykset ja teollisuus joutuvat vaikeuksiin, mikäli vihreästä siirtymästä tai ilmastotavoitteista tingitään. Tarvitsemme yli hallituskausien vaikuttavaa linjaa niin ilmaston, ympäristön kuin elinkeinoelämän kannalta.

Energiakriisi tuntuu jokaisen suomalaisen arjessa. Se on pakottanut meidät kiristämään energiankäyttöä ja kriisi tuntuu myös monen lompakossa. Energiakriisi on aiheellisesti nostanut keskusteluun Suomen kehittymisen kohti energiaomavaraisuutta. Ennusteena on, että Suomi on omavarainen sähköenergian suhteen jo lähivuosina. Kehitystä edesauttaa etenkin kotimainen tuulivoiman tuotanto.

Tuulivoiman tuotantoon on myös Kaakkois-Suomen päästävä mukaan. Tähän mennessä puolustusvoimien tutkat ovat olleet esteenä Kaakkois-Suomen tuulivoimaloille, mutta uusin tutkateknologia vaikuttaa lupaavalta. Tulevaisuudessa tuulivoiman lisäksi on lisättävä myös aurinkovoimaa ja mahdollisuuksien mukaan otettava käyttöön pienydinvoimaloita ja vetyteknologiaa.

Energiaratkaisuilla on merkittävä rooli ilmastomuutoksen torjunnassa. Lisäksi tarvitsemme päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen kasvattamista. Metsiemme hiilinielut ja -varastot ovat romahtaneet, eivätkä metsien hakkuut ole kestävällä tasolla.

On tärkeää varmistaa, että ilmastonmuutoksen torjuntaa ei maksateta niillä, joilla tekee jo valmiiksi arjessa tiukkaa. Myös metsänomistajille ja maatalousyrittäjille tulee suunnatta korvaus hiilivaraston kasvattamisesta. Samalla on puututtava luontokatoon sekä suojeltava luonnontilaisia metsiä, soita ja vesistöjä.

Miten edetään:

  • Vahvistetaan lajien suojelun lisäksi uhanalaisten luontotyyppien suojelua luonnonsuojelulaissa.
  • Suojellaan valtion omistamat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Uudistetaan metsälaki ja vahvistetaan monimuotoisuutta ja hiilinieluja myös talousmetsissä.
  • Kielletään verkkokalastus saimaannorpan levinneisyysalueella. Kielletään kaikkien uhanalaisten lajien metsästäminen ja eläimille eniten kärsimystä tuottavat metsästystavat.
  • Korjataan kaivoslainsäädännön puutteet ja lisätään kaivosyhtiöiden ympäristövastuuta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia kaivoshankkeissa.
Jaa:

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *