Aluevaaleissa valittavalla aluevaltuustolla on edessään valtavasti töitä ennen hyvinvointialueen toiminnan alkamista vuoden 2023 alussa. Nostan tästä kokonaisuudesta esiin teemoja, jotka tuntuvat itselleni kaikkein tärkeimmiltä. Kirjoitin edellisessä blogissani ajatuksiani mielenterveyspalveluihin ja ikääntyvien palveluihin liittyen. Nyt on aika avata tarkemmin työntekijöiden hyvinvointiin ja palveluiden saavutettavuuteen liittyviä teemojani.

Kymenlaakson hyvinvointialue paras työnantaja

Toimivan hyvinvointialueen perusta ovat hyvinvoivat työntekijät. Kymenlaakson hyvinvointialueen on alusta alkaen tavoiteltava asemaa Suomen parhaana sote-alan ja pelastustoimen työnantajana. Tämä vaatii useiden haasteiden ja ongelmien tunnistamista, laajaa yhteistyötä toimijoiden välillä ja halua asioiden muuttamiseen. Kyseessä on iso määrä isoja muutoksia, jotka eivät tapahdu hetkessä. Jostain on kuitenkin lähdettävä liikkeelle.

Työntekijöiden tarpeiden huomioiminen on tärkeää. Tämä edellyttää toimivaa esihenkilötyötä, jotta työntekijöiden ääni kuuluu päätöksentekoon asti. Myös helppokäyttöiset menetelmät palautteen antoon tarjoavat väylän kokemusten ja tarpeiden jakamiseen. On tärkeää taata, että palautteet huomioidaan päätöksenteossa. Työntekijöiden aktiivinen mukana olo kehittämistyössä ja päätöksenteossa on mahdollistettava.  

Työntekijälle varmuutta työhön tuo ajan tasalla oleva osaaminen. Työnantajan on kannustettava työntekijöitä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen koulutusten avulla kaikissa työuran vaiheissa. Käytännön työlle tärkeä tuki on myös luotettava ja toimiva hallinto.

Meillä on ollut pitkään vaikeuksia houkutella riittävästi eri alojen osaajia Kymenlaaksoon. Tämän on muututtava. Tunnistetaan ja tunnustetaan alueen haasteet osaavan työvoiman saamisessa. Panostetaan sekä nykyisten työntekijöiden pysyvyyteen ja työssä jaksamiseen että uuden henkilöstön rekrytointiin.

Liikkuvat palvelut takaavat palveluiden saavutettavuuden

Kymenlaakson erilaisten alueiden huomioiminen on hyvinvointialueen palveluiden saavutettavuuden kannalta välttämätöntä. Terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden pariin on päästävä riittävän helposti asuinalueesta riippumatta niin pohjoisessa kuin etelässä, kaupungeissa ja maaseudulla. Palveluiden saavutettavuus taataan sosiaali- ja terveyskeskusten sekä perhekeskusten lisäksi liikkuvilla yksiköillä, jotka tuovat palvelut pienimpiinkin taajamiin. Liikkuvia palveluja on tarpeen kehittää nykyistä monipuolisemmiksi esimerkiksi mielenterveyspalveluiden osalta.

Kehitetään erilaisia digipalveluja niissä palveluissa ja käyttäjäryhmissä, joissa digitaalisuus on luontaista. Otetaan tähän oppia yksityiseltä sektorilta, jossa etävastaanotot ja -ajanvaraus ovat jo arkea. Jatkossa etäpalvelut vapauttavat aikaa lähipalveluissa niille, jotka eivät syystä tai toisesta voi hyödyntää digipalveluja. Panostetaan myös joukkoliikenteen kehittämiseen palveluiden saavutettavuuden näkökulma huomioiden.

Pidetään huoli siitä, että Kymenlaaksossa on jatkossakin tarjolla myös erikoissairaanhoidon palveluita. Tähän kuuluu oleellisesti ympärivuorokautisen päivystys- ja leikkaustoiminnan säilyminen alueella. Päivystys tulee säilyttää myös Kouvolaan rakennettavassa Ratamossa.

Laadukkailla julkisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla taataan palveluiden yhdenvertaisuus kaikkia ihmisryhmiä kohtaan. Huomioidaan palvelujen suunnittelussa eri ikäryhmien lisäksi sekä vammaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt että maahanmuuttajat. Pidetään huolta, että yhdenvertainen ja hyväksyvä ilmapiiri vallitsee kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tarjotaan henkilökunnalle tähän tarvittavaa koulutusta.

Jaa:

Samankaltaiset artikkelit

Yksi kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *