”Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muu kokousta seuraava yleisö.

Edellisissä puheenvuoroissa nostettiin ansiokkaasti esiin, mikä Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämissuunnitelma on, ja mihin tarpeisiin se vastaa.

Vihreä valtuustoryhmä nostaa esiin järjestämissuunnitelman seitsemästä keskeisestä kehittämisen painopisteestä hoitoon pääsyn vauhdittamisen ja hoitovelan purkamisen. Kannamme suurta huolta hoitovelasta. Hoitoon on päästävä nopeammin. Emme ole vielä onnistuneet purkamaan koronapandemian aiheuttamaa hoito-, palvelu- ja kuntoutusvelkaa.

Järjestämissuunnitelmassa mainitaan, että terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyyn aikarajat, joihin Kymenlaaksossa pyritään vastaamaan. Riittääkö kuitenkaan pelkkä pyrkimys, kun hyvinvointialueen vastuulla on järjestäjänä varmistaa, että hyvinvointialueella toteutuvat lain määrittämät palvelut.

Nykytilanteessa lakisääteiset määräajat perusterveydenhuollon hoitoon pääsyyn kiireettömässä hoidossa ja suun terveydenhoidossa ovat kansainvälisesti vertailtuna Suomessa pitkät. Tällä hetkellä kiireettömään hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa, suun terveydenhuoltoon puolessa vuodessa.

​Eduskunta hyväksyi vastikään marraskuussa perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamista koskevan lain. Jatkossa kiireettömään hoitoon on päästävä seitsemän vuorokauden kuluessa kolmen kuukauden sijaan.

Hyvinvointialueen kannalta on tärkeää, että muutos astuu voimaan vaiheittain, mutta jo ensi vuoden syyskuusta alkaen hoitoon on päästävä kahdessa viikossa ja vuoden 2024 marraskuusta lähtien viikossa. Meillä on vielä aikaa saada palvelut kuntoon, mutta aikaa ei ole hukattavaksi.

Arvoisa puheenjohtaja, hoitoon pääsyn ja hoitovelan lisäksi vihreä valtuustoryhmä kantaa huolta siitä, miten äärimmäisen hankalassa taloustilanteessa pystymme ylipäänsä tuottamaan saavutettavat peruspalvelut.

Järjestämissuunnitelmaan on kirjattu, että palveluvalikoimaa supistamisen sijaan laajennetaan valikoidusti muun muassa ennaltaehkäisevien palveluiden osalta, ja että Kymenlaaksossa panostetaan toimivaan ennaltaehkäisyyn ja varhaisen tuen palveluihin.

Esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa palvelurakenteen toiminnallinen kehittäminen jatkuu varhaisempaa tukea painottavaksi. Myös ikääntyneiden osalta tarkoituksena on puuttua ennalta ehkäisevästi ongelmiin, jotka lisäävät ikääntyneiden turvattomuutta.

Edellä mainitut tavoitteet ovat erinomaisia. Vihreä valtuustoryhmä muistuttaa, että ennaltaehkäisevät ja varhaisen vaiheen palvelut ovat kustannustehokkaita palveluja ja rajallisten resurssiemme järkevää kohdentamista. Vain näihin oikea-aikaisiin ja saavutettaviin palveluihin panostamalla voimme vaikuttaa myöhempään palvelutarpeeseen ja esimerkiksi kalliiden erikoistason palvelujen käyttöasteeseen.

Loppuun vihreä valtuustoryhmä kiittää viranhaltijoita selvän ja kattavan järjestämissuunnitelman laatimisesta. Tämä on tärkeä työkalu sekä meidän henkilöstölle että päättäjille. Palvelulautakunta valmistelee järjestämissuunnitelman valtuustokausittain, mutta hyvinvointialueen toiminnan vasta käynnistyessä ei välttämättä olisi pahitteeksi palata tähän jo ennen kuluvan valtuustokauden loppua.

Arvoisa puheenjohtaja, näillä sanoin vihreä valtuustoryhmä hyväksyy Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämissuunnitelman.”

Puheenvuoro on pidetty Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa 29.11.2022 Kotkan kaupungintalolla.

Kokouksen voi katsoa kokonaisuudessaan hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

Jaa:

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *