”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja viranhaltijat sekä muu kokousta seuraava yleisö,

Harvoin talousarviosta päätetään näin poikkeuksellisessa tilanteessa. Kaupungin oma toiminta on murroksessa soteuudistuksen takia, jonka lisäksi Ukrainan sota ja energiakriisi luovat merkittävää epävarmuutta tuleville vuosille.

Yksi asia kuitenkin on ja pysyy: haasteellinen taloustilanne, eikä tähän ole näkyvissä helppoja ratkaisuja.

Olemme koko syksyn keskustelleet tulevien vuosien investoinneista, muuttuneista energia- ja rakennuskustannuksista sekä yleisestä maailmantilanteesta, joka heijastuu vääjäämättä myös elämään Kouvolassa.

Meillä on talousarviossa käsissämme mittava investointisuunnitelma, joka ymmärrettävästi herättää huolta. Vihreä valtuustoryhmä kokee, että niitämme nyt satoa siitä, ettei rakennus- ja korjausvelkaan ole onnistuttu puuttumaan ajoissa.

Valtuusto ei ole aiempina vuosina onnistunut tekemään riittävän vaikuttavia päätöksiä. Emme ole saaneet sovittua säästötavoitteiden mukaisista verkkopäätöksistä, emmekä ole löytäneet kompromisseja siitä, mitä korjataan ja mitä uutta, milloin ja minne rakennetaan.

Uskallamme sanoa, että tällä hetkellä tilanne näyttää aiempaa paremmalta. Vihreä valtuustoryhmä kiittää poliittisia ryhmiä yhteistyöstä talousarvion laadinnassa. Olemme kuluvan syksyn aikana onnistuneet löytämään yhteisiä näkemyksiä suuresta osasta talousarvion kirjauksista. Nyt toivomme valtuustolta rohkeutta saattaa asiat päätökseen, sillä eteenpäin on mentävä.

Kuten kaupunginhallituksen puheenjohtaja edellä mainitsi, olemme tässä salissa ilmeisen samaa mieltä siitä, että kouluinvestoinnit ovat se meidän todellinen kärkihanke. Hyvä näin, sillä meidän on tehtävä kaikkemme estääksemme sen, ettei yksikään oppilas joutuisi viettämään oppivuosiaan parakeissa. Kouluinvestointeihinkin toivomme realismia ja sitä, että tulevien vuosien oppilasmääräennusteet otetaan huomioon hankkeita suunniteltaessa.

Lisäksi ryhmämme pitää tärkeänä, että teatterista saadaan tehtyä tänään päätös. Teatterin kohtalo on ollut tapetilla vuodesta toiseen ja nykyinen teatterirakennus lahoaa käsiin.

Talousarviossa mainitaan, että vuoden 2023 talousarvion valmistelun yhteydessä ei ole asetettu uusia talouden tasapainottamistoimenpiteitä. Olemme kuitenkin jo linjanneet, että perustamme ensi vuonna työryhmän, joka alkaa etsimään säästöjä – jälleen kerran.

Ryhmien välisissä keskusteluissa on myös väläytelty mahdollisuutta lisätä tavoiteltujen säästöjen määrää. Vihreä valtuustoryhmä muistuttaa, että useampien miljoonien säästötavoitteet eivät toteudu juustohöyläämällä, vaan tarkasteluun on otettava myös palveluverkot. Tämä tietää lisää vaikeita päätöksiä valtuustolle. Vaikeita päätöksiä ei ole syytä vältellä, mutta meidän aikkien on hyvä tiedostaa tilanne.

Onnistuimme tänä vuonna löytämään merkittäviä säästöjä energiankulutuksesta. Pakko oli paras motivaattori. Osa säästötoimenpiteistä oli niin sanotusti pehmeitä, mutta kokoluokaltaan merkittäviä.

Erinomaista on, että näistä tulee säästöjä tulevienkin vuosien aikana. Toimenpiteet, kuten kiinteistöautomaation tehostaminen ja lämmitystapamuutokset maakaasusta kaukolämpöön ovat myös vauhdittaneet välttämätöntä vihreää siirtymää. Tämänkaltaista ajattelua toivomme tulevalle vuodelle sekä koko taloussuunnitelmakaudelle.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää talousarvion valmistelusta ryhmien lisäksi viranhaltijoita ja kannatamme lämpimästi sitä, että talousarvion käsittelyprosessia kehitetään ensi vuonna entisestään. Loppusyksystä käydyt poliittiset keskustelut ryhmien ovat olleet antoisia. Vastaavia soisi olevan talousarvioprosessiin liittyen jo keväisin.

Näillä sanoin vihreä valtuustoryhmä hyväksyy talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2023–2026 ja toivottaa kaikille hyvää joulua.”

Puhe on pidetty Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.12.2022.

Jaa:

Lue myös

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.