”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muu kokousta seuraava yleisö.

Kouvolan kaupungin asuntopoliittisia linjauksia on tehty viime keväästä asti. Työstöön on osallistettu valtuustoryhmiä, viranhaltijoita sekä satoja kuntalaisia kyselyn muodossa. Asiakirjasta nousee esiin kouvolalaisten toiveita tulevaisuuden asumisen suhteen. Nämä toiveet yhdessä valtakunnallisten trendien ja valtion asuntopoliittisten tavoitteiden kanssa tarjoavat varsin kattavan katsannon asumiseen, rakentamiseen sekä Kouvolan eri alueiden omaleimaisiin ominaisuuksiin.

Vihreän valtuustoryhmän mielestä Kouvolan kaupungin asuntopoliittisissa linjauksissa on huomioitu hyvin Kouvolan monimuotoisuus, pinta-alaltaan laajan kaupunkimme erityispiirteet ja yleinen väestörakenteen muutos. Asumisen kolme tulevaisuuskuvaa: keskustamainen asuminen, kehysalueen vetovoimaiset ja luonnonläheiset taajamat sekä maaseutu ja sen kylät, tuovat mielestämme hyvin esiin sen, miten monella tavalla Kouvolassa voi asua ja elää. Kuten asiakirjassa sanotaan, Kouvola on kuin Suomi pienoiskoossa.

Kaupungin asuntopoliittisten linjausten on tärkeää kulkea käsi kädessä kaupunkistrategian kanssa. Näin voimme nostaa systemaattisesti esiin Kouvolan kannalta merkittäviä asioita. Nykyisiä ja potentiaalisia asukkaita kiinnostaa varmasti se, että keskimääräinen neliöhinta Kouvolassa on 1034 euroa, kun pääkaupunkiseudulla se on 4803 euroa ja muuallakin maassa Kouvolaan verrattuna tuplat, 2029 euroa.

Raha ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, vaan myös turvallisella asuinympäristöllä, toimivilla liikenneyhteyksillä, yhteisöllisyydellä sekä liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksilla on merkitystä. Yhä useampi asukas antaa painoarvoa myös kaupunkistrategiamme mukaisille kestävän kehityksen periaatteille. Asumisessa ja rakentamisessa se näkyy muun muassa energiatehokkuutena, vähähiilisyytenä sekä uudenlaisina kiertotalousratkaisuina.

Vihreä valtuustoryhmä muistuttaa edunvalvonnan tärkeydestä myös rakentamisen ja asumisen saralla. Kouvola ei ole yksin vähenevän väestön tuomien haasteiden edessä. Verkostoituminen ja yhteinen edunvalvonta muuttotappiokuntien kanssa on tärkeää. Yhteisen edunvalvonnan turvin voimme pyrkiä vaikuttamaan myös valtion asuntopolitiikkaan.

Työstämme valtuustossa tänä keväänä Kouvolan kaupunkistrategiaa. Yksi yhteinen tavoitteemme on vähintään hidastaa Kouvolan asukasmäärän vähenemistä, kuten myös asuntopoliittisissa linjauksissa todetaan. Ryhmämme uskoo, että panostukset monipaikkaisuuteen ja paikkariippumattomuuteen kannattavat. Esimerkiksi lisääntynyt etätyö ja mökkikysyntä ovat mahdollisuuksia houkutella uusia ihmisiä Kouvolaan joko ympärivuotisiksi tai kesäasukkaiksi.

Näiden sanojen myötä Vihreä valtuustoryhmä kiittää hyvin valmistellusta työstä ja hyväksyy Kouvolan kaupungin asuntopoliittiset linjaukset.”

Puhe on pidetty Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.2.2022.

Jaa:

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *