”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat sekä muu kokousta seuraava yleisö,

Kouvolan menestys on kiinni kaupungin henkilöstöstä ja sen voimavaroista. Henkilöstökertomuksessa mainitaan, että hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö on kaupungille tärkeää. Vihreän valtuustoryhmän mielestä tämä on jopa elintärkeää.

Kiitämme viranhaltijoita hyvästä työstä ja henkilöstökertomuksen laadinnasta. Nostamme ryhmäpuheessa esiin kaksi henkilöstöä koskevaa teemaa, jotka herättävät huolta: mahdolliset organisaation tiivistämistä koskevat tavoitteet sekä johtamisen ja esihenkilötyön resurssit.

Olemme huolissamme toistuvasta viestistä siitä, että kaupungin henkilöstömäärää on vähennettävä. Muun muassa edellä hyväksytyssä arviointikertomuksessa kirjoitetaan, että henkilöstömitoitusta on tarkasteltava edelleen kriittisesti. Taloudellinen näkökulma ohjaa myös henkilöpolitiikkaa, mutta kuinka paljon meillä on varaa kiristää ruuvia?

Saamamme palaute kaupungin työntekijöiltä on, että henkilöstö kaipaa työrauhaa, ei organisaatiouudistuksia. Näitä meillä on ollut viime vuosina yllin kyllin. Vuonna 2018 toteutettiin Uusi Kouvola -muutosprojekti, jonka myötä kaupungin organisaatio uudistettiin vuoden 2019 alusta. Vuonna 2019 valmisteltiin toinen organisaatiouudistus, joka otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Kolmas uudistus valmisteltiin vuonna 2020, ja uusi organisaatiorakenne otettiin käyttöön vuonna 2021. Viime vuosi oli pitkästä aikaa vuosi, jolloin organisaatiouudistuksia ei tehty.

Mielikuva kaupunkiorganisaation raskaasta ja moniportaisesta hallinnosta säilyy jostain syystä vuodesta toiseen. Raskaan hallinnon oletetaan todennäköisesti painottuvan konsernipalveluihin, jonne on keskitetty hallinnon tehtäviä, kuten talous- ja henkilöstöpalvelut. Konsernipalveluiden osuus koko henkilöstöstä on kuitenkin vain 5 %.

Todellisuudessa yli 70 % kaupungin henkilöstöstä työskentelee sivistyksen toimialalla. Viime vuoden lopussa tämä tarkoitti reilua 2000 työntekijää. Tähän joukkoon kuuluvat muun muassa kaupungin arjen ja tulevaisuuden kannalta välttämättömät varhaiskasvattajat ja opettajat. Näistäkö meidän pitäisi karsia?

Johtaminen ja esihenkilötyö on toinen aina keskustelua herättävä aihe. Viime vuoden lopussa kaupungin vajaasta 3000 työntekijästä esihenkilöitä oli 150, vain 5,1 % henkilöstöstä. Vihreä valtuustoryhmä pohtii näiden lukujen perusteella, johdetaanko Kouvolaa jo liian ohuesti. Valitettavasti olemme myös saaneet palautetta siitä, miten tiukoilla osa esihenkilöistämme tällä hetkellä on.

Henkilöstökertomuksessa puhutaan hyvän johtamisen periaatteista ja yhteisestä näkemyksestä siitä, mitä hyvä johtaminen tarkoittaa Kouvolan kaupungilla. Käytännössä esihenkilöiden määrää on vähennetty organisaatiorakenteen madaltamisen, johtamisjärjestelmän yksinkertaistamisen ja johtamistasojen vähentämisen kautta. Mietimme, riittääkö esihenkilöillä enää resurssit työnsä tekemiseen. Jos hallinto on huonoa, se ei voi olla vaikuttamatta arjen työhön. Saatamme luoda johtamisongelman epärealististen odotusten kautta.

Vihreä valtuustoryhmä on usein tuonut esiin avainhenkilöriskin kaupungin toiminnassa. Myös edellä hyväksytyssä tilinpäätöksessä mainitaan yhtenä merkittävimmistä riskeistä avainosaaminen: ”Kaupungin henkilöstömäärää on vähennetty viime vuosien aikana huomattavasti. Talouden sopeuttamistarpeet ja henkilöstön väheneminen ovat lisänneet huomattavasti avainhenkilöriskiä. Samanaikaisesti, kun henkilöstömäärää on sopeutettava, on hankittava uutta osaamista. Erityisesti digitalisaation edellyttämään osaamiseen on panostettava.”

Henkilöstöjohtaminen on tiukassa taloustilanteessa haastavaa. Siitä huolimatta avainhenkilöriskien purkaminen sekä riittävien resurssien varaaminen johtamiseen ja esihenkilötyöhön ovat keskeisiä Kouvolan menestyksen kannalta.

Lyhytkatseinen organisaation supistaminen tarkoittaa entistä rajallisempia resursseja hoitaa kriittisiä tehtäviä. Tämä voi hidastaa päätöksentekoa, johtaa tiedonkulun ongelmiin, heikentää organisaation tehokasta toimintaa ja aiheuttaa turhaa kuormitusta henkilöstölle. Tämä, jos mikä, tulee pidemmän päälle kalliiksi.

Omasta ja ryhmäni puolesta oikein hyvää kesää kaikille.”

Puheenvuoro on pidetty Kouvolan kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.6.2023.

Jaa:

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *