Kuvassa Kymenlaakson vihreitä toimijoita: Jenni Aikio, Joni Finne, Tommi Iivonen ja Annielina Toikander Kouvolan kaupungintalolla

”Arvoisa puheenjohtaja, aluevaltuutetut, viranhaltijat ja muu kokousta seuraava yleisö,

Alueellisella opiskeluhuoltosuunnitelmalla on keskeinen rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä ja se toimii työvälineenä oppilaiden tukemisessa heidän eri elämäntilanteissaan. Suunnitelma on vihreän valtuustoryhmän mielestä onnistuneen moniammatillisen yhteistyön osoitus. Kiitos kaikille valmisteluun osallistuneille ammattilaisille ja sidosryhmien jäsenille. Toivomme, että kuntien, hyvinvointialueen ja koulutuksen järjestäjien yhteistyö tiivistyy entisestään myös käytännön työssä.

Opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan selkeästi opiskeluhuollon vastuut, tavoitteet sekä kehittämisen kohteet. Koemme, että erityisesti näihin kehittämiskohteisiin meidän tulee tässä salissa paneutua, sillä moni asia on resurssikysymys. Meidän on varmistettava, että opiskeluhuoltopalvelujen rajalliset voimavarat kohdentuvat oikein, ennakoiden sekä lapsia ja nuoria kuullen.

Vaikka suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin, on hälyttävää, että tytöistä yli kolmannes ja pojista joka viides kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi. Hyvinvointia kuormittavat monet erilaiset tekijät, kuten sairastelu, ahdistuneisuus, kiusaaminen tai sosiaalisten tilanteiden pelko, joiden taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä.

Kouluterveyskyselyn mukaan lasten ja nuorten ahdistuneisuus ei ole vähentynyt koronan jälkeen ja noin kolmannes perus- ja toisen asteen tytöistä kertoo kokevansa kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Ahdistuneisuus on vain yleistynyt aiemmista kyselyistä erityisesti yläkoululaisilla tytöillä.

Jossain mennään pahasti pieleen, kun enemmän kuin joka kymmenes kymenlaaksolainen 8–9 -luokkalainen kokee osallisuuden kokemuksen erittäin heikoksi. Myös kiusaaminen, väkivalta ja häirintä jatkuvat ja kouluterveyskyselyn mukaan vähintään kerran viikossa kiusaamista kokeneiden määrä on alkanut kasvaa.

Tilanteen korjaaminen vaatii toimia opiskeluhuollolta, kouluyhteisöltä, vanhemmilta ja huoltajilta mutta myös meiltä päättäjiltä. On meidän aikuisten vastuulla turvata riittävät tukitoimet, jotta viikko sitten Vantaalla sattuneen tragedian kaltaisia tapahtumia ei enää koskaan nähtäisi.

Ei ole poppakonsteja lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, mutta uskomme, että monialainen yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistaa kokonaisvaltaisen näkemyksen oppilaiden tarpeista ja auttaa varhaisessa puuttumisessa mahdollisiin ongelmiin.

Huolemme on, että opiskeluhuoltopalvelut eivät kykene vastaamaan lisääntyvään tuen tarpeeseen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan hyvinvointialueilla olisi harkittava opiskeluhuoltopalveluihin kohdennettua lisäresurssia, jotta nuorten hyvinvoinnin uhkia ja vaurioita voitaisiin korjata sekä ehkäistä niiden pahenemista. Vihreä valtuustoryhmä toivoo, että THL:n viesti ja kouluterveyskyselyn tulokset otetaan vakavasti.

Erityisen huolissamme olemme opiskeluhuollon psykologipalvelujen saatavuudesta. Ongelma ei ole yksin Kymenlaakson, sillä psykologeista on pulaa koko maassa. Opiskeluhuoltosuunnitelmassa psykologipulaan mainitaan avuksi muun muassa määräaikaiset konsultoivat psykologit ja ostopalvelut, mutta nämä ovat kuin laastarin laittaminen avohaavaan. Näillä ei vielä paikata puuttuvia 22 psykologia. Meillä on Kymenlaaksossa 32 psykologin vakanssia, josta nyt täyttyy vain 10 henkilötyövuotta.

Puheenvuorossa nostamme esiin huolia opiskeluhuoltoon sekä lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyen. Pidämme kuitenkin itse opiskeluhuoltosuunnitelmaa onnistuneena ja tärkeänä sitä, että nykytilanne, vastuut ja tehtävät on koottu yksiin kansiin. Tästä on hyvä jatkaa. Seuraavaksi on varmistettava resurssien riittävyys, jotta jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen ja että opiskeluympäristö on turvallinen kaikille.

Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman esityksen mukaisesti.”

Ryhmäpuheenvuoro on pidetty Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa Kotkassa 9.4.2024. Kokous on katsottavissa hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

Jaa:

Samankaltaiset artikkelit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *