Kaupunginvaltuustossa: esihenkilöille resurssit työn tekemiseen ja henkilöstölle työrauha

Kaupunginvaltuustossa: esihenkilöille resurssit työn tekemiseen ja henkilöstölle työrauha

”Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja kokousta seuraava yleisö, Vuoden 2021 henkilöstökertomuksessa kuvataan hyvin, miten viime keväänä hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan ja miten henkilöstömme tällä hetkellä voi. Vihreä valtuustoryhmä on…

Aluevaltuustossa: kritiikkiä perustettavaa henkilöstöjaostoa kohtaan

Aluevaltuustossa: kritiikkiä perustettavaa henkilöstöjaostoa kohtaan

”Arvoisa puheenjohtaja, Minäkin kiitän luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita hallintosäännön valmistelusta. Puheenvuorossani esitän kuitenkin huolen. Esityksenä on, että päätämme tänään lisätä luottamushenkilöorganisaatioon uuden toimielimen, henkilöstöjaoston. Pidän erittäin hyvänä, että meillä on vahva…