Kaupunginvaltuustossa: esihenkilöille resurssit työn tekemiseen ja henkilöstölle työrauha

Kaupunginvaltuustossa: esihenkilöille resurssit työn tekemiseen ja henkilöstölle työrauha

”Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja kokousta seuraava yleisö, Vuoden 2021 henkilöstökertomuksessa kuvataan hyvin, miten viime keväänä hyväksyttyä henkilöstösuunnitelmaa on lähdetty toteuttamaan ja miten henkilöstömme tällä hetkellä voi. Vihreä valtuustoryhmä on…

Kouvolan kaupunginvaltuusto: ryhmäpuhe Kouvolan kaupungin asuntopoliittisista linjauksista

Kouvolan kaupunginvaltuusto: ryhmäpuhe Kouvolan kaupungin asuntopoliittisista linjauksista

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muu kokousta seuraava yleisö. Kouvolan kaupungin asuntopoliittisia linjauksia on tehty viime keväästä asti. Työstöön on osallistettu valtuustoryhmiä, viranhaltijoita sekä satoja kuntalaisia kyselyn muodossa. Asiakirjasta…

Vihreät Naiset: Rakenteita on muutettava, jotta omaishoitajien ääni kuuluu politiikassa

Vihreät Naiset: Rakenteita on muutettava, jotta omaishoitajien ääni kuuluu politiikassa

Vihreät Naiset kutsuu kunnat tarkistamaan käytäntönsä omaishoitajien hoitokulujen hyvittämisestä, jotta kaikkien yhdenvertainen osallistuminen kunnan luottamustoimiin toteutuu. Valtaosassa Suomen kuntia ei ole säännöksiä sijaishoitokulujen hyvittämisestä kunnallisen luottamustoimen ajalta.  Mikäli kunta ei…