Valtuustoaloite maksuttoman varhaiskasvatuksen selvittämisestä

Valtuustoaloite maksuttoman varhaiskasvatuksen selvittämisestä

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kouvolassa toteutetaan selvitys maksuttomaan varhaiskasvatukseen siirtymisestä. Tutkimusten mukaan lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen vähentää eriarvoisuutta ja tasoittaa erilaisista kotitaustoista tulevien lasten lähtökohtia. Varhaiskasvatus vaikuttaa myönteisesti kasvuun, kehitykseen…